Modifierad - kolumnen uppdateras inte i filhanteraren vid uppladdning av ny version av dokument

Vote:
 
När man laddar upp en ny version av ett befintligt dokument (dvs ett dokument som man redan har i filhanteraren) ändras inte Modifierad-kolumnen. Datum/tid för den först uppladdade versionen av dokumentet behålls. Är detta en bugg i EPiServer? Kan man göra ngt åt det?
#17338
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Det är en känd bugg i EPiServer 4.40. Datumet som visas är Skapad-datumet, istället för Modifierad. Problemet är fixat i nästa version.
#17999
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.