HTML-error på DefaultFramework.ascx

Vote:
 
På rad 69 i DefaultFramework.ascx finns de två Width-egenskaper på tabellen. En är 100% och den andra är "0". Detta gör att Dreamweaver inte kan rita upp sidan.
#17218
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Ok, har åtgärdat detta. Tack för tipset.
#17820
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.