CssClass har ingen effekt på formulär i episerver:property

Vote:
 
Jag har ett formulär som behöver få en css-klass kopplad på sig, men det får ingen effekt. När man tittar på källan i webbläsaren finns inget spår av css:en. Css:en som sådan fungerar då den återkommer på andra ställen:
#17191
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Det beror förmodligen på att formuläret placeras inuti en tabell på sidan. Css-stil sätts på varje fält för sig i Formuläreditorn.
#17794
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.