Problem med Editor rev2

Vote:
 
Hej jag har problem med den nya Editor rev2 i XP. - Tabeller försvinner när man går in kodläge. - Har man fler en en editor i editläge så flyttas ibland innehållet mellan de olika efter man gått ur kodläge. - Formatteringar försvinner när man sparat och går in i editläge igen. mm, mm. Är detta saker som fixas till i 4.22? /Peter
#17242
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Det finns en del "barndomsbuggar" kvar i dhtmleditorn. Vi siktar på att ha om inte alla så de flesta editorproblemen lösta i 4.22. Det finns en hotfix för editorn som du kan hämta hem från episerver.com/faq som löser flera av sakerna du nämner.
#17853
Mar 25, 2008 19:42
Vote:
 
Hej! Flera av våra kunder (och vi själva) har märkt ett annat problem med dhtmleditorn då man skrollar up/ned eller vänster/höger med pilarna i skroll-listen. Återskapas enkelt genom att: 1. fylla editorn med text, 2. ställa markören i slutet av texten och 3. klicka på upp-pilen. Resultat: Editorn skrollar tillbaka till slutet av texten och ibland till mitten. Kommer detta att korrigeras till nästa release? /Leif
#17854
Mar 25, 2008 19:42
Vote:
 
Vi siktar på det. Problemet du beskrev fanns inte inrapporterat sedan tidigare men jag har registrerat det nu (bug #12445).
#17855
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.