Bug ved lagring av tekst i den nye editoren

Vote:
 
Jeg og flere andre har oppdaget en bug i den nye editoren (ver 4.20 release). Når men editerer en side og kun legger til ren tekst (f.eks. 2 bokstaver) vil ikke den nye teksten/siden bli lagret. Men hvis man trykker på en av knappene i editoren vil siden bli lagret. Det kan kanskje virke som at et dirtyflag ikke blir satt riktig..? Jeg kjører XP og .Net framework 1.0.
#17220
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Problemet med spara är åtgärdat och det fungerar korrekt i kommande version.
#17821
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.