EPiServer og SQL Server Replication

Vote:
 
Er det noen som vet eller som har testet ut om EpiServer kan anvendes sammen med SQL Server Replication for å oppdatere remote sites? Jeg tenker på å ha en EpiServer som staging server og fra denne synkronisere ut innholdet til 2 EpiServer-installasjoner hos 2 forskjellige ISPer.
#12034
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Vi har tenkt på dette tidligere og ser problemer med å få oppdatert EPiServer sin side cache når databasene replikeres. Det vil medføre at EPiServer hos ISP'ene fortsetter å vise dataene som ligger i cachen i stedet for å hente de oppdaterte dataene i databasen.
#13548
Mar 25, 2008 18:41
Vote:
 
Cachen kan tømmes, DataFactoryCache.Clear() metoden gjør det. Jobben som synkroniserer databasene må kjøre denne på en eller annen måte. Kontinuerlig replikering krever mer skreddersøm, men man har muligheten til å fjerne enkeltsider og lister fra cachen også. EPiServer.Enterprise.dll'en har rammeverket for export og import av data (den som finnes i admin idag.) Dette er foreløpig udokumentert, og ikke alt av klasser er eksponert, men dette er noe vi jobber videre med. Programmatisk eksport og import er noe som står på feature listen, og vi ønsker å eksponere mer og mer av det i framtidige releaser (vi kan imidlertid ikke love noe lanseringstidspunkt ennå.)
#13549
Mar 25, 2008 18:41
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.