Länka dokument

Vote:
 
Håller på och utvecklar ett intranät med EPiServer 4.11 på Windows 2003. Finns det någon som har erfarenhet av hur man länkar till filer som ligger på en filserver? Vill inte ladda upp filerna till webbservern pga dubbellagring, samt omständigare arbetssätt. Det ska ju räcka med att bearbeta filerna på filservern och automatiskt ska man nå de senaste filerna via EPiServer. För att göra själva länkningen finns idag ett textfält att skriva sökvägen i, men det är för svårjobbat. Varför finns det ingen "Browse" knapp? Kan man lägga till en sån? Ett annat problem är fillistning. Där vill jag ju lista filer på filservern. Någon ide? Tack //Johan
#11977
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
You can map a network resource via a virtual directory. First create a normal virtual directory in IIS. Then access the properties and change "The content for this resource should come from" to "A share located on another computer". Now enter your file server share like \\server\share, enter login information under "Connect As" and your all set. Then you can access files on the fileserver via http://webserver/virtual_directory/somefile.ext You should be able to use the EPiServer filelist template to view the files.
#13480
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Tänkte tillägga att om du skulle få problem med säkerhetsinställningar pga att ASP.NET inte kommer åt nätverksresursen (exempelvis om filservern ligger i en annan domän) så kan du lösa det genom att använda dig av ett domänkonto eller ett speglat lokalt konto. Se följande MSDN-artikel för hur detta går till: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetsec/html/SecNetHT01.asp
#13481
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.