orgurl-tag.... hvorfor?

Vote:
 
Jeg har en del innhold i siten som er konvertert fra gammelt system. I den forbindelse oppstår det problemer med "orgurl" i linkene. Dersom et konvertert dokument inneholder en link vil ikke orgurl bli satt. Dette er ikke uten videre enkelt å legge inn i konverteringrutinen da orgurl vil havne midt i en linkstreng på ulike plasser og ikke uten videre lar seg putte inn på rett sted. Alle linker som ikke har "orgurl" verdi blir automatisk satt til eksempelvis "" når den konverterte siden åpnes i edit-modus. Er det mulig å "slå av" denne automatiske overstyringen- og hva brukes denne til egentlig? Hadde foretrukket at standard linker fungerer-uten "orgurl-parameteren" må settes.....
#11957
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Problemet är att Microsoft Html kontrollen som används av editorn för själva HTML redigeringen lägger till "http://sitename" framför alla relativa länkar automatiskt, för att vi skall kunna komma ihåg orginallänken och rätta till detta beteende används orgurl till detta (orgurl=Original Url). Det borde dock inte bli about:blank istället utan bara en icke relativ länk, kan du skicka över den HTML som du importerar till episerver4@support.ep.se med beskrivning så ska vi prova att återskapa problemet.
#13442
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.