Tømming av søppelkurven

Vote:
 
Jeg opplever at recycle bin (søppelkurven) har blitt så full at den ikke lar seg tømme (!) Jeg har ca. 10.000 dokumenter liggende og dette tar så lang tid å slette at jeg får følgende feil: "System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding." Jeg har testet å endre timeout-instillingene i machine.config-filen og også forsøkt å lage en egen metode for sletting av søppelkurven (deleteChildren). Denne får samme timeout-feilen. Noen som har opplevd dette eller har noen gode forslag til hvordan jeg kan komme rundt dette problemet??
#11944
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Hej, problemet beror på att default query timeout-värdet i ADO.NET inte räcker till för att tömma skräpkorgen om den är väldigt stor. För att lösa problemet, kör följande i Query analyzer: exec sp_DeleteOldPages @MaxDays=30 (I QA kan du även ställa in query timeouten) Från och med nästa version (4.10.0.0) av EpiServer går det att ställa in query timeout-värdet i web.config.
#13426
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Jeg forsøkte å kjøre prosedyren som beskrevet (riktignok med MaxDays=5 for å få tatt en av de store bolkene med konverterte data som ble lagt inn i basen denne dagen). Etter at prosedyren hadde stått på over natten (13timer!) var den fremdeles ikke ferdig, og jeg måtte stoppe den... Er det noe her jeg ikke har fått med meg?
#13427
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.