Sideoppdeling i PageSearch

Vote:
 
Hvordan kan man få til sideoppdeling av søkeresultatet slik at man viser for eksempel 10 treff per side? Har sett at det finnes en property som heter "MaxCount", men den kan ikke brukes fordi da blir antall treff begrenset til dette tallet. DataCount vil da alltid være mindre enn eller lik MaxCount. Har også sett propertyen "SkipCount", som kunne brukes til å få kontrollen til å starte visningen etter et gitt antall treff. Denne kunne kanskje brukes til noe, men man mangler en egenskap som sier at man bare vil vise fra treff x til treff y. Eller finnes det en slik egenskap?
#11939
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Hej, använd MaxCount för antal sidor som ska visas samt SkipCount för att hoppa över ett antal sidor. Se exempel nedan. Visa träff 0-10:
#13418
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Men dersom man setter "MaxCount=10", vil propertyen "DataCount" (som jeg bruker for å skrive ut antall hits) satt til 10. Jeg ønsker jo at den skal bli satt til det antallet treff som finnes totalt i lista.
#13419
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Du kan använda 2 stycken kontroller istället varav "Search" endast läser data och "Paging" använder denna som datasource och presenterar data, dvs: ]]>" MaxCount="10" SkipCount="0" runat="server"> Number of hits: <%#Search.DataCount%> etc
#13420
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Jeg løste det ved å lage variabel (nPage) som holder rede på hvilken side treff man befinner seg i. I itemtemplaten teller jeg opp en tellervariabel (nRecordNumber). I itemtemplate har jeg en "if" slik at bare dersom nRecordNumber er innenfor gjeldende side, skrives HTML ut.
#13421
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Maxcount virker ikke når jeg setter MaxCount på PageSearch med ID=SearchLists... Uansett hva jeg setter vises alle treffene! Den bryr seg ikke om MaxCount! Setter jeg maxCount på PageSearch med ID=SearchResults tar den hensyn til MaxCount. Men da får jeg ikke alle treffene, som jeg ønsker å lage bla-funskjonalitet på. Overskrift
]]>

<%#Container.PreviewText%>


Ingen treff
#13422
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.