Annen rendering ved hjelp av Sitemap- kontrollen

Vote:
 
Er det mulig å få til en annen formatering av utskriften fra SiteMap-kontrollen? Jeg ønsker å lage en meny hvor alle menypunkter med tilhørende menypunkter vises samtidig, men ønsker ikke å bruke list eller tree1/2 som formateringsalternativer. Jeg skal ha menyen inn i et javascript!
#11942
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Teoretiskt sett kan du skapa en egen kontroll som ärver från SiteMap och som gör override på CreateChildcontrols() etc. Men jag skulle rekommendera en annan variant som är något enklare och förmodligen bäst i längden - gör en kontroll som ärver från PageTree istället (SiteMap ärver också från PageTree, kan tilläggas, så du har tillgång till exakt samma funktioner). PageTree är en enklare kontroll, så du slipper tänka på alla parametrar och dylikt som finns i SiteMap.
#13424
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.