Unauthorized access to virtual path: "/SharePoint/"

Member since: 2008
 

Får felmeddelandet "Unauthorized access to virtual path: "/SharePoint/"" när jag försöker ansluta till SharePoint via file managern. Installationen gick väl och de credentials som användes resulterade i "Connection Successful".

EPiServer och MOSS2007 installationerna ligger på samma Windows 2003 R2 server.

Något jag missat i konfigurationen av SharePoint Connectorn?

#27031 Jan 14, 2009 16:05
  • Member since: 2008
     

    Handhavandefel hos mig. Hade inte kopierat ConnectForSharePointLicense.config till roten.

    Nu fungerar det klockrent!

    #27035 Jan 15, 2009 8:11