Grav bug om använder proxy!

Vote:
 
Alla knapparna i stora string-editorn (de för bold, italics å dyl) samt flera av input-dialogerna för bland annat url-propertyn och image-propertyn är inlänkade med absolut adress; dvs url:en börjar med "http://servernamn/sökväg" istället för bara "/sökväg". Detta gör det helt omöjligt för redaktören att komma åt servern via proxy, vilket är ett måste för oss. När man kör via proxyn är knapparna och popup-fönstrena helt vita och går inte att använda. Skulle väldigt mycket uppskatta en tidsuppskattning på när denna bug kan vara åtgärdad! Mvh Henrik Vaks
#17247
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Problemen med absoluta länkar är åtgärdade i v4.22 som blir klar inom kort. Är det väldigt bråttom så kan du maila oss på supporten så kan vi säkert hjälpa er.
#17857
Mar 25, 2008 19:42
Vote:
 
Man kan fixa det redan idag genom att sätta * framför addressen till webbplatsen. Eller ändra direkt i web.config ..väl?
#17858
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.