Sökningen i Nyhetsgrupper funkar ej

Vote:
 
Vet ej om det är bugg eller ej. Den klagar på en fil som heter NewsGroupSearch.asp I EPiServer3 finns ju denna fil men i EPiServer4 finns det inte någon.
#17202
Mar 25, 2008 19:32
Vote:
 
Detta är en känd bug (helt enkelt inte implementerad). Denna sida kommer att finnas med de nya mallarna som kommer nästa vecka
#17813
Mar 25, 2008 19:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.