Feature for making attachments possible in XForms

Maria Kanervisto
Member since: 2001
 

We would like to make it possible for our user to attach files when answering to a form we build with the XForm-edit-control.

Det finns önskemål från våra redaktörer om att kunna göra det möjligt för våra användare att bifoga filer till sin anmälan, dvs att jag som redaktör som skapar ett anmälningsformulär i EPiServers formulärhanterare även ska kunna lägga till funktionen "bifoga fil".

#50737 May 11, 2011 11:54