My list of Feature requests

Vote:
 

Hi!

Over the last year I've colllected a list of feature requests I would like to share, see below. I think this should be implemented in Episerver CMS without having to get third party products. Please correct me if you find anything in the list that is already a feature in Episerver CMS 6 or any misunderstanding. I have CMS 5 R2.

Text in Swedish only (sorry!).

Fredrik

--------------

Feature Request – Episerver

Allmänt

Möjlighet att stänga av fråga om att skapa en mapp för varje sida.

Storleken på popup-fönstren borde kommas ihåg till nästa gång de öppnas.

Senast besökta mapp i popup-fönstren borde kommas ihåg.

Export

Det borde finnas en utökad exportfunktion, dvs kunna exportera artiklar till textfil och databasfil, bilder och dokument till zip-fil, etc. Exportfunktionen fungerar idag bara som en backup-funktion.

Redigering allmänt

Man borde kunna öppna två sidor samtidigt. Bra om man ska klippa och klistra mellan sidor eller skapa en länklista. Som det är nu får man logga in två gånger med två webbläsarfönster/flikar.

Det går inte att markera flera sidor samtidigt, ex. för att kunna radera dem i ett svep.

Sök och ersätt

Det bör finnas en sök och ersätt-funktion, helst på olika ställen: på en sida, i en utvald mapp, i hela webbplatsen. Och man bör kunna söka på både klartext och html-kod.

Filhanteraren

Om man dubbelklickar på en fil i ett popup-fönster så borde den filen väljas (OK-knappen) istället för som nu öppnas i ett webbläsarfönster.

Det går inte att flytta filer i Filhanteraren. Ex. från en mapp till en annan.

Det går inte att markera flera filer med Shift, bara med Ctrl.

När man laddar upp en stor mängd filer och många ska ersätta befintliga så kommer frågan upp om man vill skriva över befintliga. Denna fråga borde vara av typen Ja, Ja för alla, Nej och Avbryt. dvs även Ja för alla som saknas idag. Även valet Skriva över äldre/nyare borde finnas.

Editorn

Möjlighet till att dra markören ute till höger om raderna. Det är onödigt krångligt att markera en hel rad, man måste placera musmarkören med väldigt hög precision innan man drar.

Möjlighet att ändra storleken separat på de båda editeringsfälten för ingress och löptext.

Man borde kunna välja om inklistrad text ska vara oformaterad eller formaterad som standard. Nu är formaterad vald som standard, det borde vara tvärtom.

När man klistrar in oformaterad text följer mjuka radbrytningar med från ex. Word och bildar hårda bindestreck.

När man klickar på datum och får upp datumväljaren borde det finnas en knapp för Idag.

När man ska redigera länkegenskaper är det ibland svårt att markera den länkade texten. Gör man inte rätt så kan man inte nå valet ”Länkegenskaper”. Det borde gå att enbart ställa sig i länken och kunna välja ”Länkegenskaper”.

Onödiga tillfällen då man måste använda html-läge:

Om man vill placera ett ankare alldeles intill en länkad text. Om man placerar ankaret alldeles intill länken tas länken bort.

HTML-läge

När man går till html-läge borde markören hamna där man stod innan man valde html-läge. Som det är nu hamnar man i början av sidan. Html-läget borde ha kod-färgning och bättre radbrytningar efter hur kodelementen är strukturerade.

Formulär

Man borde kunna gå in direkt bland olika formulär och ändra i dessa. Utan att gå omvägen via en sida som använder formuläret.

Formulären borde kunna placeras var som helst på sidan. Två olika formulär på samma sida, som delas upp ex. med ett textstycke, borde kunna gå att koppla ihop (samma mottagare, ämnesrad, etc.).

Form och textmeddelande för validering borde kunna styras.

Formulären saknar möjligheten att använda en bild som knapp.

Överhuvudtaget svårt att styra utseendet för formuläret.

Saknar möjligheten att ha gömda fält.

Saknar möjligheten att ha förifyllda fält.

När man kommer till dialogrutan Välj formulär så borde man kunna markera ett formulär och välja Spara som eller Duplicera/Kopiera. Nu så får man öppna formuläret genom att välja Ändra och sedan välja Spara som, och sedan öppna det på nytt. Det är omständigt och ökar risken att man ändrar i ett befintligt formulär.

I fältet för Ämne för e-post i Egenskaper för knapp kan man inte använda stora bokstäver. Alla bokstäver blir gemener.

Buggar?

Uloggning

När man blir utloggad på grund av inaktivitet så märker man detta genom att inloggningssidan dyker upp i mittenramen. Men om man försöker logga in igen den vägen så får man bara upp vänsterramen (EditTree). Efter det hjälper det inte att starta om webbläsaren utan man måste starta om datorn. Blir man utloggad måste man komma ihåg att stänga fliken/webbläsaren innan man loggar in igen.

#38656
Apr 16, 2010 13:39
Vote:
 

Trevlig lista håller med om flertalet.

Jag vet att några av de editor requests du har finns med nya editorn i CMS 6. Dock kanske det tillkommer andra där. Större möjlighet till att justera sökfunktionaliteten finns också.

#38662
Apr 16, 2010 17:12
Vote:
 

Hi Fredrik,

thanks alot for the input. We're constantly monitoring these forums for user input and feature requests.

Mattias Nordgren
Product Manager

#38745
Apr 20, 2010 21:07
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.