Se vilken användare som har kastat en sida/sidstruktur i papperskorgen?

Vote:
 
Är det i dag möjligt att se vilken användare som har kastat en sida/sidstruktur i papperskorgen? Dvs. loggas detta på något sätt eller kan man på något sätt ställa in så att detta loggas? I annat fall är det en önskan om att det går att se i framtida versioner.
#18715
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Finns gott om loggning, se http://www.episerver.com/downloads/Documents/TechNotes/EPiServer%204.41/Logging%20in%20EPiServer.pdf Några exempel: 1.6.7. INFO Version: {VersionID} Page: {PageID} was deleted by {User} 1.6.8. INFO Page: {PageID}, with {n} children was deleted by {User} 1.6.9. INFO The recycle bin was purged by {User} 1.6.10. DEBUG Page: {PageID_of_1st_page} was deleted by {User}. 1.6.11. INFO Page: {PageID} was moved to the recycle bin by {User}
#18947
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Från och med vilken version av EPi gäller loggning av 1.6.11? Vi kör EPi 4.31 och det verkar inte gå att logga denna information där. Finns det dokument som beskriver vilka meddelanden som går att logga från version 4.31 i något dokument? Jag har hittat dokument angående loggning och 4.40 och 4.41 men inte 4.31 trots att loggningsfunktionen finns där.
#18948
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.