File upload/Browse i skjema

Vote:
 
Ved opprettelse av et skjema er det ikke mulig å legge inn et felt slik at man kan laste opp fil og denne sendes med i mailen eller lagres i DB sammen med de andre skjemadataene. Det er bare Tekstfelt, TexArea, Radio buttons, Label og Dropdown meny som er mulig i dag. Kan dette løses på annen måte eller er det noe dere kan ta med som nye feature?
#18671
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.