Vad hände med enkätfunktionaliteten i EpiServer 4:a?

Vote:
 
I EpiServer 3 fanns det sidtyper för att skapa en enklare enkät. Vad jag kan se så finns ingen enkätfunktionalitet i EpiServer 4:a? Kommer det att komma i framtiden?
#18647
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Eftersom en enkät egenligen bara är ett formulär så har denna sidtyp utgåt. Det finns dock ett exempel på hur detta hanteras med formulärsidtypen i EPiServer 4 i exempelpaketet. Se sidan /mallar/Rösta (alt /templates/vote).
#18882
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.