Eksport/Import av sidetyper

Vote:
 
Hadde vært fint med funkjsonalitet i admin-grensesnittet for eksport/import av sidetyper. Dette spesielt i forbindelse med overføring fra utviklingsserver til produksjonsserver.
#18627
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Detta kommer i version 4.20 nästa vecka.
#18868
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.