Anpassa storleken på editorfältet i editläget per sidtyp...

Vote:
 
Beroende på vilken typ av sidtyp man skapar skulle det vara bra om man för varje editorfält i en viss sidtyp kunde sätta storleken på fältet. Idag går det bara att göra detta för alla editorfält gemensamt.
#18644
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Det skulle vara en mycket välkommen funktion. Vill minnas att EP sagt att det skall gå att lösa.
#18881
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.