Sista lövet, ingen tillgänglig sidtyp.

Vote:
 
I en informationsstruktur finns oftast en sista nivå, "lövet" på trädet. Under lövet ska inget läggas till. När man väljer tillgängliga sidtyper för sidtyper i admin finns inte valet "ingen sidtyp". Det innebär att jag minst måste tillåta en sidtyp under varje sidtyp. Förvirrande. Inför valet "Inga sidor kan skapas under den här sidtypen".
#18642
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Kan meddela att detta redan ligger på vår önskelista.
#18880
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.