CSS-klass på tabell i editorn

Vote:
 
Det vore användbart att kunna ange en CSS-klass för en hel tabell i editorn. I dagsläget kan man endast ange detta på cellnivå.
#18640
Nov 17, 2003 15:28
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.