CSS-klass på tabell i editorn

Vote:
 
Det vore användbart att kunna ange en CSS-klass för en hel tabell i editorn. I dagsläget kan man endast ange detta på cellnivå.
#18640
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.