File upload fält i form editorn

Vote:
 
I EPiServers formuläreditor skulle det vara mycket användbart om användaren kunde skapa fält för filuppladdning. Fältet bör ha följande egenskaper: Namn Bredd Värde måste anges Css-klass Målkatalog (till vilken filer laddas upp) Fär att utvecklare enkelt skall kunna bearbeta filerna ihop med inmatad formulärdata bör det finns ett enkelt sätt att koppla ihop ett formulär med uppladdad fil. T ex kan filen prefixas med svars-id eller liknande.
#18636
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Denna funktion vore även bra för att kuna bifoga filer till email, t.ex. om man lägger upp ett jobbsökningsformulär där besökaren kan bifoga sin CV.
#18876
Mar 25, 2008 19:45
Vote:
 
Önskemålet fanns ej registrerat sedan tidigare, men nu är det inlagt i EPiServers wishlist (ref #20137).
#18877
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.