Verifiering av sidtyp vid klipp och klistra

Vote:
 
Man kan ju begränsa antal sidtyper som kan skapas under en sidtyp. Men vid klipp och klistring kan man använda vilken sidtyp som helst utan att EPiServer varnar användaren.
#18616
Mar 25, 2008 19:45
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.