pdf skaparen

Vote:
 
Jag har försökt söka ibåde SDK hjälpfilen o i totalbook develop solutions with Episerver, men hittar absolut inget om pdfskaparen. Det jag undrar är om det finns stöd för att ladda en URL o skapa en pdf utifrån det? Ex skapa en pdfsida av www.google.com Dessa funktioner har många externa pdfkomponenter men varför behöva gå över ån om det inbyggda i EPi fungerar. Mvh Pelle
#13014
Apr 19, 2007 10:48
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.