Rebuild links

Vote:
 
Finnes det noe måte å automatisk oppdatere alle interne linker i EpiServer? Jeg skriver om frontend på vår website, og har da opprettet nye templates. Alle linker som er opprettet internt i EpiServer peker derimot fortsatt på de gamle templates. Jeg antar at full link-verktøyet lagrer URL og ikke bare en referanse til artikkelens ID. Finnes det noe automatisert metode å oppdatere alle linker slik at disse settes til /templates/New/MyNewTemplate.aspx og ikke til /templates/MyOldTemplate.aspx, eller må jeg gå inn i de gamle templates og lage en redirect videre til de korresponderende nye templates? Kan "Bygg opp koblinger på nytt"-feature i EPiServer brukes til dette? Kjører p.t. versjon 4.41.
#12284
May 27, 2005 9:18
Vote:
 
there is a Search and replace class that can be download on EPiServers support pages. You can use it to change internal links in properties such as MainBody - if that is what you mean?
#13970
May 27, 2005 10:40
Vote:
 
Yes, that's exactly what I meant. The tool mentioned worked perfectly fine. Thanks!
#13971
May 27, 2005 22:15
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.