FilterPropertySort for sortering av PageDataCollection

Vote:
 
Jeg ønsker å sorere en pageDataCollection etter en property jeg ahr satt på siden. Da regner jeg med at "FilterPropertySort" er tingen å bruke. Jeg har en annen side hvor jeg har en alfabetisk sortering av en pageDataCollection. Der benytter jeg "FilterSort". Se kodeeksempelet under. PageDataCollection oPages; oPages = Global.EPDataFactory.FindPagesWithCriteria(parent1, critCol); EPiServer.Filters.FilterSort SortAlpha = new EPiServer.Filters.FilterSort(EPiServer.Filters.FilterSortOrder.Alphabetical); SortAlpha.Sort(oPages); Hvordan får jeg sortert en PageDataCollection med FilterPropertySort. Den har ingen sor funksjon slik som FilerSort har. Finner ingen eksempler på bruken av dette. Koden jeg har så langt er vist under. PageDataCollection oPages; oPages = Global.EPDataFactory.FindPagesWithCriteria(parent1, critCol); EPiServer.Filters.FilterPropertySort sortRandom = new EPiServer.Filters.FilterPropertySort("sortValue",EPiServer.Filters.FilterSortDirection.Ascending); sortRandom...
#12057
Mar 25, 2008 18:34
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.