Sortering av kalender

Vote:
 
Vi har gjort ett enkelt bokningssystem genom att använda kalendern. De olika resurserna som är bokningsbara har vars en kalender. Nu har vi också skapat en översikt över samtliga resurser. Här har vi ett problem med sorteringen. Kalenderhändelserna sorteras givetvis efter datum och kl men vi skulle gärna vilja sortera på resurs inom dagen och sedan kl. Är detta möjligt?
#11979
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Detta svar fick jag av Linus Ekström vilket också hjälpte mig: Hej Anders! Jag har kollat igenom koden och det borde gå att göra genom att skapa en egen webbkontrol som ärver från EPiServer.Calendar. Det enda du borde behöva göra är att köra Override på denna metod: protected override void CreateSortFilters() Sedan får du skapa ett eget filter som sorterar som vill och addera den till Filter: MySorter sorter = new MySorter(); Filter += new FilterEventHandler(sorter.Filter); Kontrollen kommer sedan gå igenom alla sidor dag för dag i den ordning och skapa en template om det finns en giltig händelse för just den dagen.
#13483
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.