Page Tree, templates & meny-rendering (förtydligande)

Vote:
 
Hej, Finns det någon möjlighet att i renderingslogiken (i pageTree controllens olika templates) ta reda på om aktuell sida/menyval som renderas ar den första och den sista i aktuell nivå? Exempel: Alltså, ja måste pga designskäl veta om jag renderar följande menyval i mina templates: menyval:1-1 <- först i nivå 1 menyval:1-1 menyval:1-2 menyval:2-1><- först i nivå 2 menyval:2-2 menyval:3-1><- först i nivå 3 menyval:3-2 menyval:3-3><- sist i nivå 3 menyval:2-3 menyval:2-4 menyval:2-5><- sist i nivå 2 menyval:1-3 menyval:1-4 menyval:1-5 menyval:1-6><- sist i nivå 1> /Peter Erikson
#11975
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Jag skulle rekommendera att du gör en egen pagetree kontroll med templates som passar detta ändamål, det är en betydligare renare lösning(och återanvändningsbar) än att göra all denna logik i codebehind. Källkoden till PageTree finns bifogad i SDK dokumentationen. Dvs bara att ändra namespace och klassnamn och sedan anpassa de olika mallarna för dina önskemål. Nästan all dataläsningslogik finns i basklassen PageTreeData medan PageTree endast hanterar GUI mha mallarna vilket gör den lämplig att göra specialiseringar på.
#13474
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.