Prenumerationsbrevet

Vote:
 
Till vår sajt är det möjligt att prenumerera på inlägg i diskussionsforum inte till något annat. Det gör att vi inte använder mallen för prenumerationer. Hur ändrar jag på prenumerationsbrevet? Texten som finns till brevet är nu till en mall och sida som vi inte använder och som inte syns för den vanliga användaren. /Anders
#11963
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Du behöver fortfarande ha mallen för prenumerationer någonstans, tex gömd i trädet, och sedan uppdatera denna med korrekt meddelandetext samt peka ut diskussionsforumet som prenumerationsroot.
#13450
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.