Kataloger och SSL.

Vote:
 
Vi tänker använda SSL för inloggningen (https) för att slippa skicka lösenordet i klartext. Frågan är vilken eller vilka kataloger vi skall använda https på för att det skall funka med inloggningen utan att besökarna påverkas.
#11962
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Testa att lägga login.aspx i en egen katalog där ni sätter upp https. På så sätt kan ni få att endast den sidan kör http utan att krångla till det. Ni kan ställa in vilken sida som skall agera loginsida i web.config. mvh Linus Ekström ElektroPost
#13448
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Man kan även i ASP.NET 1.1 sätta requireSSL=true i web.config enl: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpgenref/html/gngrfforms.asp
#13449
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.