Grafisk presentation av SubscriptionList?

Vote:
 
Finns det något sätt att påverka den grafiska presentationen av SubscriptionList? Vi bygger en applikation där hela innehållet i sajten ska vara möjligt att prenumerera på, samt att många av huvudrubriknivåerna har underrubriker med samma rubriknamn. Det är nu omöjligt att veta vilken av underrubrikerna man skall 'bocka i' när man skall välja en prenumeration.
#11959
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Det går bra att ärva från SubscriptionList och göra en override på CreateChildControls, du får då hantera sparning av data genom Subscription klassen i Personalization namespace:t. Exempel på override av CreateChildControls: protected override void CreateChildControls() { CheckBoxList list = new CheckBoxList(); PageDataCollection pages = GetPages(); foreach(PageData page in pages) { ListItem item = new ListItem(page.PageName,page.PageLink.ToString()); item.Selected = Subscription.IsSubscribingTo(page.PageLink); list.Items.Add( item ); } list.SelectedIndexChanged += new EventHandler(SaveSubscriptions); Controls.Add(list); } protected void SaveSubscriptions(object sender, EventArgs e) { CheckBoxList list = sender as CheckBoxList; foreach(ListItem item in list.Items) { if(item.Selected) Subscription.SubscribeTo( PageReference.Parse(item.Value) ); else Subscription.UnSubscribe( PageReference.Parse(item.Value) ); } }
#13444
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Jag får det inte att fungera, jag får detta felmeddelande: 'development.myTemplates.UserControls.AB_SubscriptionList' is not a valid base class because it does not extend class 'System.Web.UI.UserControl'. public class AB_SubscriptionList : SubscriptionList { //Constructor - use SubscriptionList constructor public AB_SubscriptionList(): base(){} //----- de overrides som jag vill göra ---- } Hur löser jag detta?
#13445
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Hej Mattias! Subscriptionlist är en webkontroll och lösningen är att skapa en egen webkontroll som ärver från denna klass. Denna kan du sedan använda på din sida eller usercontrol.
#13446
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.