Fjerne Paragraph-tagger i editor

Vote:
 
Jeg bruker "text>255" i ingress-feltet. Dette medfører at alle ingresstekster får en Paragraph-tag rundt selve teksten:

ingresstekst

. Dette skaper unødig mye luft og jeg vil gjerne unngå å måtte strippe bort disse

-taggene fra koden før visning. Jeg lurer derfor på om det finnes noe sted hvor jeg kan "slå av" at disse

-taggene legges til automatisk når en ny ingress skrives in i editor?

#11954
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Du kan endre slik at man benytter DIV istedenfor P Gjøres under systeminstillinger i admin modus
#13438
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Det ser ikke ut til at dette fungerer. Jeg har også problemer med

tagger. De dukker like herlig opp når man trykker på enter tasten i editoren. Hvilke options har "EPnEditorValueOptions" og hva er de ulike options for ?

#13439
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.