Annan prenumerationsfunktion än mail?

Vote:
 
Vi har en kund som vill ha en annan prenumerationsfunktion än via mail. I deras förra intranät gjorde vi en prenumerationsfunktion som visade en blinkande ikon på startsidan om användaren hade olästa dokument under någon av sina prenumerationer. Finns i EPiServer4 någon inbyggd funktionalitet för detta som jag kan använda, eller någon som gjort något liknande? (Eller ska jag helt sonika övertala dem att acceptera mail-utskicken?)
#11953
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
From version 4.10 finns det en ny scheduler-service. Denna hanterar tidsstyrning av jobb som ska utföras och går att använda om man vill bygga egen funktionalitet för hur en prenumeration skall hanteras. Dock skulle jag gissa att det är en del arbete att få till sådan funktionalitet.
#13437
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.