Generera prenumeration via kod

Vote:
 
Hej, Jag undrar om man kan generera till prenumerationstjänsten via kod? Alltså kan jag via kod (EPiServer4) märka ett Page-objekt så att det sedan går ut ett mail till alla som prenumererar på just detta Page-objekt? Kan jag använda någon av Save metoderna i EPDataFactory, i så fall vilken? Global.EPDataFactory.Save(PageData, SaveAction); Global.EPDataFactory.Save(PageData, SaveAction, AccessLevel); Och vilken SaveAction? (Publish, Save, CheckIn eller None?)
#11950
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
V g se det här FAQ-inlägget: http://www.episerver.com/templates/faq.asp?id=2593&q=3665 Där finns bl a exempelkod på det du vill göra.
#13432
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Nja, det var inte riktigt det jag är ute efter. En av våra kunder vill integrera sin rapportgenerering(totalt ca 100 olika rapporter) med deras intranät. Varje enskild rapport läggs upp som en sida i EPiServer4 och den sidan är en sk extern länk till en fil. När filen ändras ska detta rapporteras in till EPiServer4. Den funktion jag vill komma åt är att kodmässigt utföra samma sak som när man i Redigeraläget bockar i 'markera sidan som ändrad' och publicerar sidan. Först då triggas sid-ändringen till prenumerationstjänsten. Jag har provat med nedanstående kod men det ger inget prenumerations-mail: DataFactory oFactory = Global.EPDataFactory; PageData oPage = oFactory.GetPage(new PageReference(lPageIDInt)); oPage.Changed = true; oFactory.Save(oPage, EPiServer.DataAccess.SaveAction.Publish, EPiServer.Security.AccessLevel.Read); Hur kan jag lösa detta problem?
#13433
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Det du behöver göra är att sätta egenskapen PageChangedOnPublish = true, vilket gör att sidans prenumerationsinfo uppdateras samtidigt som den nya versionen publiceras. Exempel: DataFactory dataFactory = Global.EPDataFactory; PageData page = dataFactory.GetPage(new PageReference(42)); page["PageChangedOnPublish"] = true; dataFactory.Save(page, EPiServer.DataAccess.SaveAction.Publish, EPiServer.Security.AccessLevel.Read);
#13434
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.