Åpne nytt vindu med kontrollert størrelse (ala window.open)

Vote:
 
Finnes det noe elegant måte å åpne et nytt browser vindu med tilpasset størrelse, omtrent som bruk av window.open javascript?? Om man benytter åpne linke i nytt vindu, blir jo størrelsen av dette styrt av klientens størrelse på nye browservinduer!
#11947
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Du kan fortfarande använda window.open i javascript. Skapa en url som innehåller "javascript:window.open(...)", så här till exempel: javascript:window.open( "templates/Page.aspx?id=1925","YetAnotherWindow","width=700,height=550" ) Du kan skriva en rad som ser ut som ovan i Url-fältet i Infoga länk-dialogen. Du kan givetvis göra samma sak om du växlar till Html-läge i editorn och skriver en egen
#13429
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.