Meta felter i Vanlig Websida

Vote:
 
I "Vanlig Webbsida" har man feltene "MetaDescription" og "MetaKeywords". Jeg ønsker å få fatt i feltet "MetaDescription" for å legge den inn som ALT tekst på linker i menyen. Hvor finner jeg denne informasjonen i databasen? Hvordan kan jeg få fatt i informasjonen programmatisk?
#11938
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Disse feltene er egenskaper på de respektive sidene. Hvis du skal ha tak i disse fra en kontroll (PageTree, Pagelist e.l.) får du tak i de slik: <%# Container.CurrentPage.Property["MetaDescription"] %> eller <%# Container.CurrentPage.Property["MetaKeywords"] %>
#13417
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.