Image av filtype ved bruk av FileTree

Vote:
 
Jeg vil gjerne benytte FileTree-kontrollen til å liste ut filer på et angitt område. Men jeg ønsker å formatere utseende selv og legge til et bilde (avhengig av filtype). Hvordan kan jeg gjøre dette?
#11945
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Fikset dette ved å benytte en egen definert kontroll som arver fra FileTree kontrollen. Denne kontrollen sjekker filetype osv... i FileInfo objektet.
#13428
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.