Ikke-rekursivt filter?

Vote:
 
Jeg forsøker å lage en liste som viser alle sider av type "Vanlig webbsida" som ligger i "subtree" til en node. Jeg har en annen type side som heter "Temaside", som ikke skal vises i lista. Sidetypen "Temaside" skal vise en liste over sider av type "Vanlig webbsida". Har nå forsøkt å bruke FAQ "6.1 How do I filter a search result based on the values of a given property?" for å filtere bort sider av type "Temaside", men det som hender er at idet jeg filtrerer bort en side, forsvinner også "subtree" sidene til den bortfiltrerte siden. Er det ikke mulig å filtrere bort en side uten at sidene under denne forsvinner? Har dere en metode setter jeg pris på om dere forteller meg hvordan...
#11943
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Det borde inte vara några problem att filtrera bort sidor av en viss sidtyp. Om du t ex vill filtrera bort alla sidor av sidtypen "Temaside" ur en PageDataCollection så kan du göra så här: for(int index = 0; index < pages.Count; index++) { if (pages[index].PageTypeName.Equals("Temaside")) { pages.RemoveAt( index ); index--; } }
#13425
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.