Välja visning av sidtyper i MenuList

Vote:
 
Jag vill använda mig av MenuList och lista flera nivåer i trädet. Jag vill bara att en viss sidtyp ska lista. Hu gör jag? Mvh Peter
#12014
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
MenuList är by design än en menylista, dvs endast en nivå. Poängen med den är att du kan databinda tex en PageTree mot denna och automatiskt få ut det underträd som nu är expanderat baserat på var användaren klickat.
#13524
Mar 25, 2008 18:37
Vote:
 
Finns det något bra kodexempel på detta någonstans. Så att man kan se hur man ska/kan lösa det.
#13525
Mar 25, 2008 18:37
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.