funktionalitet

Vote:
 
När beräknas all den funktionalitet vara klar som behövs för att jag skall kunna ansluta och authenticera mot ett AD samt även synka grupper? Är den med i release E?
#11926
Mar 25, 2008 18:34
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.