Problem vid uppgradering t 4.0.0.17

Vote:
 
Hej, Jag får problem när jag ska uppgradera från 4.0.0.15 till 4.0.0.17: [The process cannot access the file "...\bin\episerver.dll" because it is being used by another process.] Jag har startat om IIS:en och ingen accessar applikationen som ska uppgraderas (förutom jag i admin-läget förstås :) /C
#11923
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
Jag hade samma problem när jag gjorde det innefrån systemet. Jag fick ladda ner uppgraderingen och köra installationsprogrammet. /Peter
#13407
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Testa med att stoppa tjänsterna "EPiServer Helper Service" och "EPiServer Scheduler" innan uppdateringen
#13408
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Ja det fungerar, men så borde det ju inte vara. Installationen bör ju stänga ner dessa tjänster och sedan starta dem igen. /Peter
#13409
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Man kan behöva stoppa "EPiServer Scheduler" i äldre versioner av EPiServer, under uppgradering till 4.0.0.20 kommer detta ske automatiskt.
#13410
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.