LDAP mot AD

Vote:
 
Jag har försökt att koppla upp mig med Epi mot en LDAP-server som kör Active Directory (som primär och som också är DNS) utan att lyckas; jag får inte upp dess grupper i 'Administer groups'. Maskinen som Epi körs på har jag i en annan domän, men jag har även försökt koppla den mot AD-maskinen (detta lyckades i sig) men även då gick det inte att få Epi att komma åt dess AD. Inga felmeddelanden visas när jag sätter infon i System settings.
#11920
Mar 25, 2008 18:34
Vote:
 
LDAP-funktionen är implementerad vad gäller autenticering, dock är admin-funktionerna för gruppsynkronisering ännu inte skrivna för att hantera synkronisering från LDAP-server. Det går idag att "för hand" skjuta in gruppinformation i tblSID som kan användas för denna verifiering. Admin-funktionerna kommer att uppdateras inom kort. MVH, Magnus Stråle
#13404
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Finns detta implementerat i Release D? Såg ingen information i Worklog.txt om att det lagts till, men jag tänkte att det är bäst att fråga ändå.
#13405
Mar 25, 2008 18:36
Vote:
 
Kommer påbörjas tidigast nästa vecka.
#13406
Mar 25, 2008 18:36
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.