EPimporter?

Vote:
 
För länge sedan hade ni ett verktyg för att importera webbsidor (html) till EPiServer. Det hetta EPimporter. Finns det eller ngt liknande kvar? Eller finns ngn annan lösning att få in dylikt material i EPiServer?
#11370
Mar 25, 2008 18:32
Vote:
 
EPimporter finns ej för EPiServer 4 (fanns för EPiServer 3). Det finns några sådana migrerings-lösningar byggda för EPiServer-installationer, där man kan importera sidor. Dock finns ingen "produktifierad" sådan lösning, utan man får klippa och klistra in koden. Andrea Filyo, EPiServer
#11755
Mar 25, 2008 18:33
Vote:
 
Det finns några liknande lösningar hos våra partners, och ett exempel är Avantimes Siteconverter. Mer info finns på Avantimes webbplats: http://www.avantime.se/Produkter__Tjanster/EPiCentrum/SITEconvert/ Daniel Maurer, EPiServer AB
#11756
Mar 25, 2008 18:33
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.